david-j-.jpg
david-j-.jpg

Horseback Beach

David J. Smith