david-j-.jpg
david-j-.jpg

Horseback Beach (slide)

David J. Smith